NIM-RM3601–核黄素(维生素B2)纯度标准物质

分类:
名称

核黄素(维生素B2)纯度标准物质

英文名称

Purity of Riboflavin

中文名称

核黄素(维生素B2)纯度标准物质

CAS号

NA

品牌

国家标准物质

货号

NIM-RM3601

规格

100mg

储存温度

-20摄氏度/-70摄氏度保存

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

食品成分分析标准物质