D634–5α-Androstane-3α,17β-diol

名称

5α-Androstane-3α, 17β-diol

英文名称

5α-Androstane-3α, 17β-diol

中文名称

5α-雄甾烷-3α,17β-二醇

检测项目

Testosterone and metabolites

品牌

澳大利亚标准局

货号

D634

规格

1

储存温度

-20℃

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

ENDOGENOUS STEROIDS AND METABOLITES/内源性类固醇和代谢物