D599–1α-Methyl-5α-androstan-3α,17β-diol glucuronide

名称

1α-Methyl-5α-androstan-3α, 17β-diol glucuronide

英文名称

1α-Methyl-5α-androstan-3α, 17β-diol glucuronide

中文名称

1α-甲基-5α-雄甾烷-3α,17β-二醇葡糖苷酸

检测项目

Mesterolone and metabolites

品牌

澳大利亚标准局

货号

D599

规格

1

储存温度

-20℃

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

SYNTHETIC STEROIDS AND METABOLITES/合成类固醇和代谢物